°•†:.. Vampire Knight-"فقط شما"..:†•°

°•†:..آیا شما تا به حال در دنیای انیمه? که در آن همه چیز حول محور تنها در اطراف شما. که در آن ispolnyaetsya هر هوی و هوس خود را. که در آن وقایع می تواند چرخش سر خود را.سپس من شیرجه رفتن به جهان از انیمه شوالیه خون آشام..:†•°

شروع تست!