آنچه شما مانند نگاه از seyala "دختران بابا"

این تست مشابه به دیگران در اینجا به, تصاویر, در, پاسخ, زیادی!!
اگر شما هنوز هم تصمیم به با تشکر از نویسنده برای این کار نوشتن کلمات زیبا در اینجا : http://bigrockstar.beon.ru/4052-680-.zhtml

شروع تست!