[اسباب بازی از دوران کودکی:آنچه آنها می گویند در مورد شما]

اولویت که کودک به هر نوع فعالیت و یا اسباب بازی است که بسیار دقیق نشان دهنده ویژگی های آن روان انبار.
روانشناسان بر این باورند که از این ما می توانید در قرعه کشی برخی از نتیجه گیری در مورد ماهیت یک فرد بالغ. به یاد داشته باشید چه بازی, اسباب بازی و چیزهایی که شما به عنوان یک کودک پرداخت توجه بیشتر^_^

شروع تست!