|امضای خود را املا|

آزمون Potteriany البته.


حضور تمام جادوها و تنها 10 از مورد علاقه های شما:
2 از ممنوع 2 از سحر و جادو تاریک, 1, سلامت, 2 دوئل
داخلی 2 و 1 احضار طلسم.

هنوز هم در بسیاری از تست های دیگر:
http://himan.beon.ru/3778-771-moi-tvorenija-oo.zhtml

شروع تست!