تاریخ خود را با یک شخصیت از ناروتو! (عاشقانه) قسمت 2!

درخواست بزرگ برای کسانی که در مخزن: نه من ارسال دیدگاه. آزمون, من نیست, نوشته شده در این موضوع و نه در مورد برای شروع است. شما می خواهید آن را خوب است. نمی خواهم آن را بیش از حد بد است.

وجود دارد Kiba دو گزینه برای ایتاچی ناروتو Deidara, Kakashi.

شروع تست!