جلسه خود را با مطالب گوناگون!

من خسته که از تولد تا چند آزمایش بر روی این من خود من ایجاد کرده! به عنوان آنها می گویند این آزمون برای اولین بار است که یک موفقیت...آه... که... اولین کلوچه پوشش با یک حوضه مس...ام...آه...من منظور شما را در درک من^^ این اولین آزمون... به طوری که شهروندان pasageri, کلاهبرداران عبور تست من به kamigoroshi من را قبول نمی کند, انتقاد, شما را پیدا خواهد کرد اشتباهات لطفا اجازه دهید می خواهم به ستایش خوش آمدید! من به شما التماس دریافت stilettos, پویا, کتانا و خارپشت ( جوجه تیغی به خصوص) دور! کفش تنها پذیرفته^^ و لطفا در انتخاب کفش آن را آسان نمی نیاز به پرتاب ارتش...

لطفا نظر من واقعا نیاز به دانستن آیا دوست دارید یا نه! من نیاز به می دانم که اگر من باید انجام تست های بیشتر و یا نه...

شروع تست!