در استخر با Kuroko no Basket.


و اجازه دهید سعی کنید .DD
من تست های دیگر را می توان تحت دسته از نیکی .D و موضوع برای بررسی~~

شروع تست!