زودیاک نشانه ای از روح خود را ;3

من فکر می کنم این عنوان است که همه چیز روشن x) و برای کسانی که در مخزن روشن می شود - این است که یکی دیگر از توهمات من در مورد این موضوع از شخصیت آره O_O
پس از همه روح متولد شده است سریع تر از بدن پس از آن ممکن است متفاوت باشد
نشانه ای از زودیاک از شما... بررسی کنید ؟

فراموش نکنید که برای اظهار نظر در PM ^^

که مراقبت های گذشته آزمون:
672223 چه شما یک نماد زمستان و سال نو
^o^

675451 چه خواهد شد شما با پوشیدن برای جشن سال جدید ؟
*O*

716837 آنچه شما جم? *.*

785169 آنچه که روح خود را رنگ? O. O

برای تبلیغات ^0^
به اینجا بروید: yume00

شروع تست!