{شما-اصلی ترین شخصیت منفی در فیلم}در هر, ترسناک, فیلم, هیجان انگیز, است, اصلی شخصیت منفی هر یک از جمله "عالی بد" دارای یک شخصیت منحصر به فرد و ویژگی های جالب است.
اوه آره...من به یاد بیاورید که در اکثر فیلم های ترسناک بد نیست دارای زیبایی و جذابیت است.

من آزمون http://himan.beon.ru/3778-771-moi-tvorenija-oo.zhtml

شروع تست!