چه خواهد شد narutowicza در ظهور کونوها (و نه تنها) جدید قهرمان ؟ *__*

من عاشق این آزمون...
و تصمیم به ایجاد خود من است. O. o
که به من زده CDM
گام راست تا تنها دمپایی تغییر لباس های خود را. x
و سپس من را زمین کثیف می تواند خود را لکه دار کردن دمپایی XX CDM

تست برای دختران) هر چند اگر شما یک مرد هستید می توانید بیش از حد حتی nurese! (هر آنچه که به معنی...)
*و خالق خود همیشه یک دختر به رسمیت می شناسد XA*

شروع تست!