چه درختی هستید ؟ *تعجب نمی شود*

فرانسه متفکر بلز پاسکال معتقد بود که انسان یک "تفکر نی". به همین دلیل است که او تصمیم گرفت نامشخص است. عقل سلیم حکم می کند که یک فرد کمی در مشترک با عصا. اما در چنین مقایسه پاسکال تنها نیست. خواننده Buynov برای مثال و در مجموع نظر خود را بامبو. و هیچ چیز مردم او را دوست دارم. به بامبو یا نی ضرری ندارد. در حال حاضر اگر شما به نام یک باشگاه-احمق – واقعا خسته کننده است. به طور متقاعد کننده ای استدلال می کنند برای چنین القائات شما باید بدانید که چه نوع از درخت شما واقعا. برای حل این مشکل ما تنها نیاز به تصویب این آزمون است.نوشتن بر روی صابون: http://testi.beon.ru/738-457-test-kakoe-vy-derevo-ne-udivljaite.zhtml

شروع تست!