چه می شی.?

و من با شما دوباره.بله من می دانم که من یک ادم سفیه و احمق.اما من از دست مدرسه و به خصوص در موارد مورد علاقه خود را.
____________________________________________________________________
چه آهنگ Noize MC.? - 639363

شروع تست!