کمیاب ترین آواتار از ناروتو!

تعداد Avataras budet به طور مداوم خود را گسترش دهید!پس فراموش نکنید که از زمان به زمان را به آزمون!و من در یک ایمیل شخصی یکی کافی نیست!...[~به دلیل از شما~]...

شروع تست!