Machine Learning Competition for Humans!

که بچه ها کت و شلوار شما بیشتر از???

otvechaesh 10 سوال... 😇
و پاسخ این است که cha vrook - چه نوع بچه شما خواهد podhodil بهتر...
(تصویر در پایان).... 👍
شاید آن را حتی به شما کمک کند پیدا کردن همسر خود را 😉
فقط برای دختران... 😏

در آزمون - بیل کالیتز, Tom Kaulitz, 50 Cent, آمریکا 5, اورلاندو بلوم..
testik از: animexxxmoon
edc... 🙂

شروع تست!