که شما از انیمه "Katekyo hitman Reborn!"

یکی از انیمه های مورد علاقه و تست آن وجود دارد. من امیدوارم که طرفداران و نه تنها به درک. بلافاصله به شما هشدار می دهند - این شامل نه تنها صدف
PS: این آزمون بسیار قدیمی تا جدید مانگا شخصیت های شروع با مراسم تاج های گل اهدا در اینجا متاسفانه تا

شروع تست!