Конкурс для тех, кто питонит!

~ که شما از کارد و چنگال :'D

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

من ضمیمه می خواستم برای انجام این تست :O
بله. و اختصاص من خود دو تا از بهترین دوستان در جهان
یعنی تیانا و Rapunzel~
این است که ظاهرا یک هدیه در روز 8 مارس :'D

عبور از آزمون می دانم که شما در میز :O


موفق باشید =D

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

شروع تست!