که ناروتو می خواهم به شما یک بچه گربه چه چیزی به شما می گویند به دیگر ؟

من سعی کردم سخت است. امیدوارم که شما آن را دوست دارم. 🙂 نظرات و یا انتقاد را در اینجا http://sakura1390.beon.ru/

شروع تست!