یک کلیپ از گروه "Ranetki" مناسب شما,,,

پرداخت نمی توجه به این کلیپ گوش دادن به موسیقی که در آن معنای جواب!!!
اگر شما انتخاب اول جواب سوال دوم را انتخاب کنید اولین پاسخ و نتیجه این خواهد بود اشتباه است!!انتخاب دوم پاسخ سوال دوم را انتخاب کنید پاسخ دوم!!! و تی .d

اگر شما تمکین کردن به تشکر از نویسنده برای کار انجام می شود و از آنها بخواهید برای ایجاد برخی از مرتب کردن بر اساس آزمون اینجا بنویسید : http://bigrockstar.beon.ru/4052-680-.zhtml

شروع تست!